ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk in de salon, telefonisch of online agenda gaan u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden en onze Corona maatregelen.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van LANETTE. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn. Minimale behandel leeftijd bij Lanette Clinics is 18 jaar.Artikel 1 - ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen LANETTE en een cliënt waarop de kliniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 - AFSPRAAK TIJD

De cliënt dient maximaal 10 tot minimaal 5 minuten voor aanvang van de behandeling binnen te komen cq aanwezig te zijn, dit om de cliënt en de cliënt ervoor zoveel mogelijk privacy te bieden. Wanneer u veel vroeger komt maakt u nog een ommetje of blijft u wachten in uw auto wachten. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de kliniek komt, mag LANETTE de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

Artikel 3 - 24-UUR POLICY

Lanette Clinics hanteert een 24-uurs policy. Indien je jouw afspraak niet na kunt komen, dien je deze tenminste 24 uur van tevoren, te annuleren/verzetten per mail via via [email protected] . Indien je, zonder tegenbericht, niet op jouw afspraak verschijnt, loop je het risico een wegblijf factuur te ontvangen om de gereserveerde tijd te compenseren. (telefonische afzeggingen worden niet geaccepteerd.) Bent u toch gekomen echter ziet u van uw behandeling af,  dan zal u de gehele behandelkosten voor 100% moeten afrekenen.
- Annuleren of verplaatsen tot 24 uur voor uw afspraak is gratis.

- Indien u binnen 24 uur tot 12 uur voor uw afspraak annuleert of verplaatst, brengen we € 50,00 voor de gereserveerde tijd in rekening ongeacht de reden.

- Indien u binnen 12 uur uw afspraak annuleert, behandeling niet wilt afnemen, te laat verplaatst of "no show" brengen we 100% van de behandeltarief in rekening ongeacht de reden.

Artikel 4 - CONSULT

4.01 Niet zeker welke behandeling het best bij jou past, dan bent je van harte welkom voor een consult . Tijdens het consult wordt uw geschiktheid en situatie beoordeeld. De consultkosten worden verrekend bij de eerste behandeling van je behandel plan. Het is helaas niet mogelijk om gelijk na je consult over te gaan naar 

de gekozen behandeling . Na de consult kun je een behandeling reserveren bij onze receptie. 

4.02 Heeft u reeds een consult ingeboekt en betaald echter u annuleert uw consult afspraak of u verzet uw afspraak te laat (binnen 24 uur) of u komt niet opdagen dan worden consultkosten niet geretourneerd (dit in verband met ingepland personeel en gespreksruimte).  U kunt  uw reeds geboekte consult gratis verplaatsen tot maximaal 24 uur voor uw afspraak. Annuleert u te laat uw consult dan ontvangt u eerder betaalde consult kosten niet retour, u bent dan genoodzaakt een nieuwe boeking te maken en de consultkosten opnieuw te betalen.

Artikel 5 - AANTAL PERSONEN OP DE AFSPRAAK

Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor uw behandeling naar de kliniek te komen, het is dus niet mogelijk om kinderen, vrienden, familie, chauffeur of huisdieren mee te nemen naar de kliniek. Neemt u toch iemand mee en houdt u zich niet aan ons verzoek dan zal hij/zij buiten in het park of in de auto moeten blijven wachten, er kan geen plaats genomen worden in onze cliënten wachtkamer. Toeschouwers bij een behandeling zijn niet welkom.

Artikel 6 - AANBETALING NIEUWE CLIËNTEN BUITEN REGIO VAN 10 KM

De cliënt die buiten een regio van 10 km wonend is betaalt voor zijne eerste kliniek bezoek een aanbetaling van € 50,- Voor behandelingen onder de € 50,-  berekenen wij het behandeltarief. De aanbetaling wordt verrekend bij uw behandeling. U ontvangt van ons na uw boeking een factuur, voor rechtstreekse aanbetaling, deze kunt u via ideaal betaling link betalen. Is uw aanbetaling niet voldaan binnen 4 uur zijn wij genoodzaakt uw uw online reservering te annuleren. Na betaling van uw aanbetaling ontvangt u uw definitieve reservering afspraak via email bericht. Wanneer je niet op tijd annuleert (zie hiervoor onze 24-uurr policy) of je afspraak vergeet, houden we de aanbetaling in. Voordat je een nieuwe afspraak kunt maken, maak je eerst een nieuwe aanbetaling van € 50,- per bank over. Teruggave aanbetaling bij op tijd annuleren is niet mogelijk, u kunt alleen uw afspraak verzetten naar een andere datum en/of andere behandeling.

Artikel 7 - SPAARPUNTEN

Onze spaarpunten zijn geldig op producten en behandelingen. U ontvangt  € 10,- bij 200 spaarpunten. Deze kunnen worden ingeleverd bij de volgende behandeling. Dus niet bij de behandeling zelf waar u de spaarpunten heeft ontvangen.

Artikel 8 -  RESERVEREN

8.01 Online boekingen kunt u inboeken binnen een tijdsbestek van 1 maanden. Buiten dit tijdsbestek van 1 maand is online reserveren  niet mogelijk, u kunt dan alleen een telefonisch 'n reservering laten inplannen.

8.02 Reserveringen kunnen uitsluitend door u zelf worden ingeboekt of worden gemaakt, met uw eigen mailgegevens, uw eigen adresgegevens en uw eigen telefoonnummer. Boekingen door derde worden geannuleerd of geweigerd. (ook als het uw ega of vriend/vriendin is)

Artikel 9 - HUISREGELS

Onze huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden. Meer info

Artikel 10 - INSPANNING

LANETTE zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. LANETTE zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Niet na 1 behandeling is het gewenste resultaat te behalen. Soms zijn er meer of veel meer behandelingen noodzakelijk. Echter soms kan het zijn dat nooit het gewenste resultaat te behalen is, elk lichaam reageert anders op een behandeling.

Artikel 11 - TOESTEMMINGSVERKLARING

Bij bepaalde behandelingen moet u een toestemmingsverklaring invullen, bijvoorbeeld bij alle meso behandelingen. Voordat we overgaan tot een behandeling vragen wij onze klanten om de benodigde formulier in te vullen. Tijdens de afspraak wordt u gevraagd de betreffende formulieren te lezen en te ondertekenen. Bij geen ondertekening zal er geen behandeling worden uitgevoerd. 

Artikel 12 - BETALING

LANETTE vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op deze website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin of contante betaling. 

Artikel 13 - PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet LANETTE tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan LANETTE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. LANETTE neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem . LANETTE behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LANETTE zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Voor meer info​ 

Artikel 14 - GEHEIMHOUDING

LANETTE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, impulselaser verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 15 - AANSPRAKELIJKHEID

15.1 LANETTE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de kliniek is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, eerdere behandelingen elders, medicijngebruik, gebruik van onjuiste producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

15.2 Tevens is LANETTE niet aansprakelijk voor eventuele uiterlijke schade of gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Alle behandelingen gaat u vrijwillig aan met de mogelijke risico’s van o.a pigmentatie, hyperpigmentatie, zwelling of andere (uiterlijke) letsels. De behandelingen geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen enkele resultaatverbintenis, klacht, letsel schade benoeming of aansprakelijkheid worden aangegaan. LANETTE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste nazorg. U alleen bent hier zelf voor verantwoordelijk. Bij twijfel raadpleeg onze website of uw ontvangen nazorg informatieformulier. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

15.3 Soms kan een behandeling u niet de gewenste resultaten leveren die u had gedacht, elk lichaam is anders en reageert anders op behandelingen en producten. Resultaten op behandelingen of technieken zijn niet standaard. Dit heeft ook te maken met uw eigen huidconditie, leeftijd, nastreven van de nazorg en uw leefwijze. LANETTE is niet aansprakelijk en geeft geen garanties betreft het resultaat. U heeft geen recht tot terugeisen van uw behandeling tarief of tarieven, wij geven geen geld retour. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

Artikel 16 - KUREN 
16.1 Een kuurpakket betaling dient bij de eerste behandeling compleet te worden voldaan. Een kuurpakket kan niet in termijnen worden voldaan, moet dus in 1 keer betaald worden.

16.2 Kuurpakketten hebben de aantal behandeling zoals benoemd worden op de pagina van de behandeling. Ook staat daar vermeld om de hoeveel tijd de behandeling moet laten uitvoeren. Wij geven u maximaal 1 maand extra tijd voor eventueel de vakantie periode. Na deze periode is uw kuurpakket vervallen, wij van Lanette Clinics houden u niet op de hoogte van de aantal behandelingen die u nog moet doen binnen een bepaalde tijd. U zelf bent daarvoor verantwoordelijk voor het inboeken van uw afspraak  Na afloop van de aangekochte kuurperiode is dus uw kuurpakket vervallen. U kunt hiervoor geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

16.3 Kuurpakketten kunnen niet omgezet worden naar andere behandelingen dan waar de kuur voor staat. Na aankoop van uw kuurpakket is er geen retour policy, geld terug vragen is niet mogelijk. Ook verrekeningen van andere behandelingen zijn niet mogelijk. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

16.4 Voor speciale uitzonderingen kunt u uw kuurpakket laten verlengen tot maximaal 2 maanden extra. Aanvraag voor de 2 maanden extra gaat niet automatisch maar is allen mogelijk via schriftelijk email overleg binnen 1 maand na aankoop van uw kuurpakket. Bij uw email bericht moet een verklaring van uw dokter, behandelaar of arts bijgevoegd zijn. Heeft u geen schriftelijke verklaring zal uw verlenging worden afgewezen.

Artikel 17 - BESCHADIGINGEN & DIEFSTAL

17.1 LANETTE heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

17.2 LANETTE meldt diefstal altijd bij de politie.  

Artikel 18 - KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan LANETTE. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Tevens zal uw klacht ook doorgestuurd worden naar tussen persoon van landelijk onderzoeksbureau. Klachten worden nadien doorgezet naar behandelende verzekering en/of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Voor meer info

Artikel 19 - GEGEVENS

U dient ten alle tijden uw juiste persoon gegevens te vermelden aan LANETTE. E mail, telefoonnummer en uw woon adres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. LANETTE zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor. Voor meer info

Artikel 20 - BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LANETTE het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 21 - RECHT

Op elke overeenkomst tussen LANETTE en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 22 - CONTRA INDICATIES

  • Zwanger is of borstvoeding geeft
  • Hartklachten, kanker, diabetes, aids of hiv
  • Eczeem, psoriasis, herpes simplex of zweren in behandelgebied
  • Pacemaker of elektrische implantaten
  • Tatoeages of permanente make-up in behandelgebied
  • Botox, fillers of andere injecties in behandelgebied (minder dan 3 tot 12 maanden)
  • Plastische chirurgie ingreep nog niet hersteld in behandelgebied
  • Microdermabrasie of chemische peeling in behandelgebied (minder dan 3 maanden)

0