ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk in de salon, telefonisch of online agenda gaan u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden en onze Corona maatregelen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van LANETTE Clinics. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn. Minimale behandel leeftijd bij LANETTE Clinics is 18 jaar.

Artikel 1 - ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen LANETTE Clinics en een cliënt waarop de kliniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 - ONTVANGST

2.1  Je dient 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.
2.2  Jou specialist staat geheel gereed precies de aangegeven tijd van jou behandeling.
2.3  Wanneer je veel vroeger komt maakt je nog een ommetje of blijft je wachten in jou auto wachten.
2.4 Bij een afspraak wordt gereserveerde tijd speciaal voor cliënt vrij gehouden. Mocht cliënt te laat op de afspraak zijn dan gaat deze tijd van de behandelingsduur af. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel berekend.

2.5. Ben je  vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de kliniek aan gekomen, dan kan LANETTE Clinics de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de berekenen.

Artikel 3 - 24-UURS POLICY

3.1 LANETTE Clinics hanteert een 24-uurs policy. Afspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door cliënt, of indien de cliënt niet verschijnt, worden door LANETTE Clinics volledig in rekening gebracht (ongeacht uw redenen).  Wij hebben te maken met vaste lasten en hopen op je begrip

3.2 U afspraak verzetten is alleen mogelijk tot maximaal 24 uur voor de betreffende afspraak.

3.3 Annuleren of verzetten kan alleen schriftelijk via e-mail aan [email protected] dit kan 24/7 (telefonisch is dit niet mogelijk).

Artikel 4 - CONSULT

4.1  Wij maken kennis met jou door middel van een consult gesprek, een volledig advies op maat.
4.2 Je kunt gelijk na je consult gesprek een afspraak inplannen bij onze receptiebalie.
4.3 Annuleer je te laat of kom je niet opdagen bij je consult dan zijn nieuwe consult boekingen niet meer mogelijk.

4.4 Consult afspraken kunnen tot 24-uur voorafgaand verplaatst of geannuleerd worden. Bij het niet tijdig doorgeven van je verhindering of data verplaatsing zal € 50,- in rekening worden gebracht (ongeacht uw redenen)
4.5 Maak je een consult afspraak, maar ben je woonachtig buiten een regio van 20 km, dan berekenen wij een aanbetaling van € 50,00. Je ontvangt per mail een factuur, deze dient via ideaal worden voldaan. Als je factuur betaling niet binnen 24 uur is voldaan annuleren laten we je consult aanvraag. Bij je eerste behandeling wordt je consultkosten verrekend, maak je geen behandelafspraak dan ontvang je jou aanbetaling kosten niet retour.

Artikel 5 - AANBETALING NIEUWE CLIENTEN buiten de regio (van 20 km)
5.1  Bij het maken van je 1e afspraak bij LANETTE Clinics wordt er een aanbetaling van € 50,00 in rekening gebracht als u woonadres buiten onze regio valt. Wij hanteren een buitenregio vanaf 20 km vanaf Tilburg. Je  ontvangt per mail een factuur, deze dient via rechtstreekse ideaal voldaan te worden.  Als je factuur betaling niet binnen 24 uur is voldaan annuleren wij je behandel afspraak. 
5.2  De aanbetaling wordt verrekend met je behandeltarief, restant kan je na afloop bij onze balie contant of per pin kunt afrekenen. 
5.3  Je kunt jou afspraak tot minimaal 24-uur voor aanvang verplaatsen naar andere data.
5.4  Als jij je afspraak zonder berichtgeving niet nakomt vindt er geen restitutie plaats.
5.5  Bij annulering van Cliënt is LANETTE Clinics niet gehouden aan restitutie van een aanbetaling van een of meerdere overeengekomen behandelingen. 

Artikel 6 - VERANTWOORDELIJKHEID CLIËNT

6.1  Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 24-uur van tevoren te verplaatsen.
6.2  Je ontvangt bij uw online boeking en/of salon boeking een afspraak bevestiging per e-mail.
6.3  Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak via e-mail enkele dagen voor de afspraak een herinnering. Deze e-mail is een service voor onze cliënten en ontslaat een cliënt niet van de eigen verantwoordelijkheid. 

Artikel 7 - NIET AFNEMEN BEHANDELING

7.1  Bij het niet afnemen van uw geboekte behandeling moeten de gehele behandelingskosten c.q. honorarium door u moeten worden voldaan. Dit is ongeacht uw redenen of onze kliniek haar redenen. U had dan niet zonder overige info aanvraag,  uw twijfeling, of weet u niet zeker of de behandeling iets voor u is moeten inboeken, daarom raden wij bij twijfel altijd aan om eerst consult in te boeken.  Wij hebben te maken met vaste lasten en hopen op uw begrip.
7.2  Bij het niet afnemen van je geboekte behandeling  wordt het volledige verschuldigde bedrag, dus 100% van behandelbedrag in rekening gebracht (ongeacht je redenen).

7.3  Niet behandeling afnemen facturen worden normaal behandeld zoals benoemd bij artikel 20.


Artikel 9 - TARIEVEN

8.1  LANETTE Clinics vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op deze website. 

8.2  Prijzen van producten zijn zichtbaar op de website www.lanettecosmetics.com
8.3  De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling en eventuele producten te betalen via pin of via contante. 

8.4  Heeft u reeds een aanbetaling gedaan, dan worden deze verrekend bij de behandeling. 

8.5  Behandeling laten uitvoeren via latere factuurbetaling is niet mogelijk.


Artikel 9 - AANTAL PERSONEN

9.1  Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor uw behandeling naar de kliniek te komen, het is dus niet mogelijk om kinderen, vrienden, familie, chauffeur of huisdieren mee te nemen naar de kliniek. 

9.2  Neemt u toch iemand mee en houdt u zich niet aan ons verzoek dan zal hij/zij buiten in het park of in de auto moeten blijven wachten, er kan geen plaats genomen worden in onze cliënten wachtkamer. 

9.3  Toeschouwers bij een behandeling zijn niet welkom.


Artikel 10 - AFSPRAAK MAKEN

10.1  U kunt telefonisch of online uw afspraak in boeken. Dit is mogelijk binnen een tijdsbestek van 2 maanden. 

10.2  Meerdere afspraken vastleggen voor de zelfde behandeling op diverse datums is niet mogelijk. U kunt wel op één behandeldatum diverse behandelingen inboeken. 

10.3  Reserveringen dienen uitsluitend door u zelf worden ingeboekt, afspraak maken voor iemand anders is niet mogelijk (ook niet voor uw ega etc).

Artikel 11 - KUURPAKKET

11.1  Kuurpakket betaling dient bij de eerste behandeling compleet te worden voldaan.  
11.2 
Kuurpakketten hebben de aantal behandeling zoals benoemd worden op de pagina van de behandeling. Ook staat daar vermeld om de hoeveel tijd de behandeling moet laten uitvoeren.
11.3 
Wij geven u maximaal 1 maand extra tijd voor eventueel de vakantie periode. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd inboeken van uw vervolg afspraken. Na afloop van de aangekochte kuurperiode is dus uw kuurpakket vervallen, overgebleven behandelingen worden niet meer uitgevoerd.
11.4
  Kuurpakketten kunnen niet tussendoor worden omgezet worden naar andere behandelingen en/of andere kuurpakketten.
11.5
  Heeft u uw kuurpakket niet afgemaakt echter u wilt stoppen dan is geld terug vragen niet mogelijk.

Artikel 12 - TOESTEMMINGSVERKLARING

12.1  Bij diverse moet u een toestemmingsverklaring invullen, deze worden u digitaal verstuurd of u kunt ze bij binnenkomst voor u behandeling invullen.
12.2  Bij weigering gevraagde gegevens  in te vullen of weigering ondertekening te plaatsen zal door ons geen behandeling worden uitgevoerd. zal er geen behandeling worden uitgevoerd. Geboekte behandelingskosten c.q. honorarium worden door u worden voldaan.(ongeacht uw redenen)


Artikel 13 - GEHEIMHOUDING

13.1  LANETTE Clinics is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
13.2  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.3  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, impulselaser verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 


Artikel 14 - INSPANNING

14.1  LANETTE Clinics zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
14.2  LANETTE Clinics zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
14.3  Op onze website bij de behandelingen zijn de gemiddelde minimaal aantal behandelingen zichtbaar, je hebt dus geen resultaat bij 1 of minder behandelingen. Echter soms kan het zijn dat nooit het gewenste resultaat te behalen is, elk lichaam reageert anders op een behandeling.
14.4  Wij geven geen garantie op het behalen van de voor jou gewenste resultaten.


Artikel 15 - HUISREGELS

15.1  Onze huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden. Meer info


Artikel 16 - PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

16.1  De cliënt voorziet LANETTE Clinics voor de eerste behandeling van alle noodzakelijke persoonlijke gegevens. 

16.2  LANETTE Clinics neemt de noodzakelijke persoonlijke gegevens in een geautomatiseerd klantensysteem . 

16.3  LANETTE Clinics behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

16.4  LANETTE Clincs zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden. Voor meer info​ Artikel 17 - AANSPRAKELIJKHEID

LANETTE Clinics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de kliniek is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, eerdere behandelingen elders, medicijngebruik, gebruik van onjuiste thuis producten, onjuiste werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bij twijfel bij uw gezondheid raadpleegt u eerst uw huisarts of overige artsen. Bij twijfels over de uitwerking van verschillende technieken  maakt u eerst een consult en bespreekt u dit met de eventuele behandelaar. LANETTE Clinics is niet aansprakelijk voor eventuele uiterlijke schade of gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Alle behandelingen gaat u vrijwillig aan met de mogelijke risico’s van o.a pigmentatie, hyperpigmentatie, zwelling of andere (uiterlijke) letsels. De behandelingen geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen enkele resultaatverbintenis, klacht, letsel schade benoeming of aansprakelijkheid worden aangegaan. LANETTE Clinics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste nazorg, u alleen bent hier zelf voor verantwoordelijk. Bij twijfel raadpleeg onze website, belt u ons of kijkt u op het nazorgformulier dat u heeft ontvangen na uw behandeling. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

Artikel 18 - FACTURATIE

LANETTE Clinics valt onder de LANETTE Group, LANETTE Group heeft haar eigen debiteuren beheer, deze hanteert met betrekking tot facturatie de Nederlandse standaard betalingsvoorwaarden. Betalingstermijn facturatie LANETTE Clinics bedraagt uiterlijk 7 dagen. Gaat u niet over tot de standaard voorwaarden van uw betaling dan zijn bijkomende kosten zoals renteboete, incassokosten en incassokosten deurwaarder voor u eigen rekening. Bij uiterste genood, dus bij uit blijven van uw factuur betaling worden uw persoonlijk gegevens uit handen gegeven aan onze incassobureaus en/of onze deurwaarders.

Artikel 19 - BESCHADIGINGEN & DIEFSTAL

LANETTE Clinics heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. LANETTE Clinics meldt gelijk de diefstal altijd bij de politie. Dit is als dit gebeurd met onze aanwezigheid, uw melding of nadien bij toezicht op onze beveilig camera's.

Artikel 20 - APPARATUUR & PRODUCTEN

LANETTE Clinics werkt met de beste CE goedgekeurde apparatuur en producten vanuit Europa, ons personeel is daar speciaal voor opgeleid. Wij verwachten van U als cliënt dat u van onze producten en apparatuur afblijft. Komt u daar wel aan (voor welke redenen dan ook) zal toegang in onze kliniek worden geweigerd. U kunt geen nieuwe afspraak inboeken, online boekingen worden door ons geweigerd. 

Artikel 21 - KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan LANETTE. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Tevens zal uw klacht ook doorgestuurd worden naar tussen persoon van landelijk onderzoeksbureau. Klachten worden nadien doorgezet naar behandelende verzekering en/of tussenpersoon en/of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Voor meer info

Artikel 22 - BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de kliniek behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LANETTE Clinics het recht de cliënt de toegang tot de kliniek te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 23 - RECHT

Op elke overeenkomst tussen LANETTE Clinics en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 24 - CONTRA INDICATIES

  • Zwanger is of borstvoeding geeft
  • Hartklachten, kanker, diabetes, aids of hiv
  • Eczeem, psoriasis, herpes simplex of zweren in behandelgebied
  • Pacemaker of elektrische implantaten
  • Tatoeages of permanente make-up in behandelgebied
  • Botox, fillers of andere injecties in behandelgebied (minder dan 3 tot 12 maanden)
  • Plastische chirurgie ingreep nog niet hersteld in behandelgebied
  • Microdermabrasie of chemische peeling in behandelgebied (minder dan 3 maanden)

0